Beograd

Treća sreća za gradnju podvožnjaka u novobeogradskom Bulevaru umetnosti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na denivelisanom ukrštaju pruge Beograd-Batajnica-Šid (Subotica) i Bulevara umetnosti na Novom Beogradu.

Reč je o podvožnjaku koji će spojiti Bulevar umetnosti i Bulevar Crvene armije, čime će se, kako je krajem prošle godine naveo gradonačelnik Aleksandar Šapić najavljujući ovaj tender, inače treći po redu za taj projekat, rasteretiti saobraćaj u ulicama Omladinskih brigada i Jurija Gagarina.

Kako je navedeno u najnovijem tenderu raspisanom juče, predviđena je izgradnja saobraćajnice kroz postojeći nasip trupa železničke pruge kako bi se povezale postojeće saobraćajnice sa leve i desne strane pruge izgradnjom podvožnjaka.

– Predmetni podvožnjak je lociran kroz postojeći nasip trupa pruge Beograd-Batajnica–Šid, sa ciljem povezivanja saobraćajnih tokova sa leve i desne strane železničke pruge. Železnička pruga se nalazi na nasipu, a ispod nje na nivou terena planirana je saobraćajnica. Postojeća magistralna pruga ima dva koloseka, a podvožnjak je potrebno projektovati za četvorokolosečni saobraćaj, tako da se ostavi prostor za izgradnju još po jednog koloseka sa svake strane postojećih – navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Dužina projektovane saobraćajnice je 100 metara, a kompletno situaciono i nivelaciono rešenje je uslovljeno uklapanjima sa postojećim ulicama (Bulevar Umetnosti, UMP i Dr Agostina Neta). Visina slobodnog saobraćajnog profila iznosiće najmanje 4,75 m.

– U poprečnom preseku saobraćajnica će imati ima po tri trake za kontinualnu vožnju, za svaki smer, od kojih će se traka uz srednji razdelni pojas, iz pravca Bulevara umetnosti u zoni raskrsnice sa UMP-om, pretvoriti u traku za levo skretanje. Sa obe strane kolovoza projektovati ivičnu razdelnu traku širine 2,50m, i trotoar ukupne širine 4,50 m, koji sadrži biciklističku traku i uz nju pešačku stazu koja ima minimalnu širinu od 2,50 m – precizira se u tehničkoj specifikaciji posla koji je sada procenjen na 825,8 miliona dinara, što je oko dva i po puta više u odnosu na cenu na prethodnom tenderu.

Ukupan rok za izradu tehničke dokumentacije, kako je istaknuto, iznosi najviše 60 dana od dana uvođenja u posao i ne može se produžiti, pe će neispunjenjem ovog roka nastupiti raskid ugovora.

Za izvođenje radova dat je rok od najviše 450 dana od dana uvođenja u posao.

Tender je otvoren do 26. maja.

Izgradnja podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti najavljuje se već skoro čitavu deceniju.

Prvi tender za gradnju raspisan je još 2015. godine, ali nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Novi tender Direkcija je raspisala tri godine kasnije. Ugovor je tada potpisan sa jedinim ponuđačem, konzorcijumom na čelu sa firmom Energoprojekt niskogradnja. Ukupan rok za završetak radova bio je 480 dana, a u avgustu 2019. taj rok je produžen na 26. septembar 2020. godine. Kao razlog navedeno je “kašnjenje državnog organa u izdavanju propisanih uslova”.

Za ekapiju je 2020. godine u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda rečeno da probijanje nasipa železničke pruge u cilju spajanja Bulevara umetnosti i Ulice Dr Agostina Neta čeka završetak izgradnje železničkog koloseka na nasipu, koje sprovodi nadležno javno preduzeće.

Godinu kasnije u Direkciji su za Politiku naveli da probijanje podvožnjaka i spajanje dva bulevara nije moguće izvesti, a da se ne ugrozi dinamika puštanja u saobraćaj nove železničke pruge Beograd – Novi Sad.

– S obzirom na to da probijanje nadvožnjaka nije moguće završiti pre kompletiranja koloseka železničke pruge, nastupile su okolnosti usled kojih se više ne može ostvariti svrha zaključenog ugovora, te su u toku pregovori sa dobavljačem o sporazumnom raskidu ugovora – rekli su tada u Direkciji.

Ipak, podvožnjak je ušao u planove Grada za 2023. godinu.

Izvor: b92.net

Foto: Canva stock

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X