Aktuelno Beograd

Skupština grada Beograda održaće sednicu o rebalansu budžeta za 2023. godinu

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za danas sednicu na kojoj će se razmatrati predlog za izmenu budžeta grada za 2023. godinu.

Takođe, na dnevnom redu biće i izmene odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2023. godini.

Pred odbornicima naći će se i predlog rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja za 2023. godinu javnih gradskih preduzeća, predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli neto dobiti iz 2022. godine za javna gradska preduzeća, kao i predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu kompanije “Sloboda akcionarsko društvo” Čačak.

Izvor: Tanjug

Foto: Canva stock

X