Društvo

Radna grupa za podršku mentalnom zdravlјu i sigurnosti mladih počela sa radom

Prva sednica Radne grupe za podršku mentalnom zdravlјu i sigurnosti mladih, koja je formirana odlukom Vlade Srbije, održana je danas.

Radnu grupu, pored predstavnika Vlade Srbije, sačinjavaju Milica Pejović Milovančević, Institut za mentalno zdravlјe, Tamara Džamonja, predsednik Društva psihologa Srbije, Ana Korać, Institut za mentalno zdravlјe, kao i predstavnici Unicefa.

Izor: Tanjug

Foto: Vlada Srbije

X