Aktuelno Beograd

Počeo prolećni ciklus sistematske deratizacije stambenog fonda u Beogradu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da je u martu otpočeo prolećni ciklus sistematske deratizacije stambenog fonda na teritoriji Beograda.

Na sajtu Grada Beograda, na stranici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, u delu „Korisni linkovi” objavljen je spisak privrednih subjekata koji realizuju deratizaciju, sa kontakt telefonima i rasporedom po opštinama.

Prolećni ciklus deratizacije trajaće 90 dana, a građani putem telefona ili imejla mogu da obaveste izabrane privredne subjekte o prisustvu glodara u stambenim objektima.

Suzbijanje i monitoring glodara na javnim površinama sprovodi Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”. Građani mogu da prijave prisustvo glodara na javnim površinama na imejl-adresu: ekologija@gradskacistoca.rs.

Takođe, tokom cele kalendarske godine, Grad sprovodi suzbijanje komaraca u mikrožarištima koje podrazumeva suzbijanje larvi i odraslih jedinki komaraca u stambenim objektima i oko njih (podrumi, podstanice za grejanje), kao i u privatnim kućama i njihovoj neposrednoj okolini (septičke jame, šahtovi, podrumi i slično).

Ove tretmane vrši grupa privrednih subjekata čiji se spisak, kontakt telefoni i imejlovi takođe nalaze na sajtu Grada, na stranici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, u delu „Korisni linkovi”.

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća”, Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine, sprovodi suzbijanje krpelja i larvi komaraca na javnim površinama, navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug

Foto: Canva stock

X