Ekonomija

NBS: U RTGS i kliring sistemu u maju realizovano 20,3 miliona plaćanja

U RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije (NBS) u maju je realizovano 20,3 miliona plaćanja, od čega 2,1 milion ili 10,1 odsto čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 18,3 miliona ili 89,9 odsto u RTGS sistemu, objavila je NBS.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 967.186 od čega je 869.525 u RTGS, a 97.661 u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 18.579,5 milijardi dinara, a u kliring sistemu 36,9 milijardi dinara ili 0,2 odsto.

NBS: U sistemu za instant plaćanja u maju realizovano 5,6 miliona transakcija

U sistemu za instant plaćanja, IPS NBS sistemu koji radi bez prestanka, u maju je realizovano 5,6 miliona transakcija, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dnevno su u proseku obavljana 181.704 plaćanja, a ukupan promet je iznosio 59,6 milijardi dinara.

NBS o mogućnostima zamene švedske, danske i norveške krune

Zbog učestalih pitanja građana o mogućnosti zamene norveške, švedske i danske krune u formi efektivnog stranog novca za dinare na domaćem deviznom tržištu, Narodna banka Srbije (NBS) je objavila da je ovim valutama dozvoljena trgovina na našem deviznom tržištu ali da kada je reč o danskoj i norveškoj kruni, inostrane poslovne banke sa kojima na kupoprodaji stranog novca, najčešće sarađuju naše banke, trenutno ne otkupljuju ove valute, zbog čega je smanjen interes domaćih banaka i menjača za njihovim otkupom.

Nakon obaveštenja poslovnih banaka iz inostranstva sa kojima NBS sarađuje u segmentu kupoprodaje efektivnog stranog novca da trenutno prestaju sa otkupom norveške krune od poslovnih i centralnih banaka, kao i zbog činjenice da Norveška centralna banka ne otkupljuje ovu valutu od banaka, NBS je prestala da do daljeg prima novčanice u ovoj valuti od banaka u Srbiji, o čemu su banke obaveštene.

Iz istih razloga je Narodna banka krajem 2022. godine prestala do daljeg i sa prijemom danskih kruna.

Izvor: Tanjug

Foto: Biznis.rs

X