Politika

Ministarstvo zdravlja: Niz novina u novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

BEOGRAD – Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je usvojen sinoć, na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenjem novih mera i obaveza za poslodavce će unaprediti postojeći sistem sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, saopštilo je Ministarstvo za rad.

Kako se ističe, novi zakon, koji je u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima, u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina.

Neke od novina koje usvojeni zakon donosi jesu veća zaštita zdravlja zaposlenih propisivanjem obaveze poslodavca da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a troškovi lekarskih pregleda padaju na teret poslodavca.

Izvor: Tanjug

Foto: Vlada republike Srbije

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X